Hlr2011.com

Premieutdeling for Hovedlandsrennet 2011 er delt inn i flere ulike deler, og under følger en oversikt over hvordan dette vil foregå på de ulike stedene. For Hovedlandsrennet premieres alltid ⅓ av de startende, og samtlige som mottar premie vil motta pokal, medalje og NSFs diplom, samt blomst til de 3 beste i hver klasse.

Vi anmoder om at alle deltagere, lagledere og tilskuer bidrar til å skape en god ramme rundt premieutdelingene, slik at dem som blir premiert blir verdsatt og får en fin opplevelse.

Blomstersermoni

De tre beste i hver klasse vil bli premiert gjennom en blomstersermoni rett etter at resultatet er kjent, normalt cirka etter 30 minutter etter at løpet er avsluttet. Dette tilpasses arrangementet og tilgjengeligheten på løperne.

For langrenn og kombinert gjennomføres blomstersermonien midt på stadion, ved storskjermen og vis a vis hovedtribunen. For hopp gjennomføres denne på sletta i hoppbakken etter endt renn. Representanter fra Trondheim bystyre og Norges Skiforbund vil dele ut blomstene, samt at Luftforsvarets musikkorps vil bidra med musikk og fanfare under seremonien.

Premieutdeling Trondheim Spektrum

For fredagens og lørdagens øvelser i langrenn vil det være en samlet premieutdeling i Trondheim spektrum lørdag klokken 1900. Alle deltagere og øvrige bes være på plass senest 1845. Det vil bli musikkinnslag både under og etter at premieutdelingen er gjennomført, og det vil være mulighet for å kjøpe drikke (alkoholfritt) og mat i kafeteriaen under hele arrangementet.

Det er rikelig med sitteplasser, samt 550 parkeringsplasser tilgjengelig. Trondheim Spektrum ligger i ca 10 minutter gangavstand fra de fleste hoteller i Trondheim sentrum

Premieutdeling Heimdal videregående skole

For hoppkonkurransene fredag og lørsdag vil premieutdeling gjennomføres ved Heimdal Videregående skole klokken 1430 på lørdag. Det vil være musikkinnslag under utdelingen, samt mulighet for å kjøpe mat og drikke.

Premieutdeling skistadion

For søndagens eventer gjennomføres det premieutdeling på stadion, dette skjer umiddelbart etter at siste blomsterseremoni er gjennomført. Av praktiske årsaker blir dette en enkel seremoni for at deltakerne skal kunne reise hjem i rimelig tid.

Viktig informasjon

I henhold til Norges Skiforbunds reglement er det ikke tillatt å ta med konkurranseutstyr på podiet under seremoniene. Dersom det er deltagere som ikke er tilstede under premieutdelingen uten gyldig grunn, mister de retten til å motta premie. Vi vil etterstrebe å få gitt premie til rette vedkommende gjennom stedfortredere, men det understrekes at vi er ikke pliktig til å ettersende eventuelle uavhentede premier.

Dersom to eller flere løpere/hoppere fullfører på samme tid eller får samme poengsum, skal de ha samme plassering og like premier. Denne fordelingen kan ikke avgjøres ved loddtrekning eller overføres til nytt renn. Pengepremier er ikke tillatt i nasjonale renn.

Uoffisielle resultater vil bli hengt opp i stadionområdet, samt kunngjøres over høyttaler, dette gjøres snarest mulig etter at siste løper har kommet i mål. Resultatlisten blir offisiell når protestfristen har utløpt, og eventuelle protester har blitt behandlet av juryen. Alle kretser vil motta egne eksemplarer med de offisielle resultatene, samt at disse også kunngjøres på vår webside.

Privacy Policy