Hlr2011.com

På vegne av arrangerende idrettslag Byåsen IL og Strindheim IL vil Norges Skiforbund invitere til årets største begivenhet for årsklassene 15 og 16 år (født i 1995 og 1996), Hovedlandsrennet på ski, nordiske grener, i Granåsen, Trondheim i perioden 18.-20. februar 2011.

All informasjon rundt Hovedlandsrennet vil bli publisert her på websiden, og fungere som en offisiell kanal før, under og etter arrangementet.

Påmelding

All påmelding vil i år skje online, via portalen minidrett.no. Påmeldingsfristen, som er satt til onsdag 9. februar kl 23:59, er endelig og det blir ikke gjort noe unntatt her. Alle klubber henstilles til å være tidlig ute med påmeldingene, dere skal motta en bekreftelse på at påmeldingen er gjennomført. To dager etter påmeldingsfristens utløp vil dere motta en komplett påmeldingsliste for eventuelle korrigeringer og supplering av brikkenummer. Siste frist for endringer er satt til til 13. februar, og endelige startlister legges ut her på websiden mandag 14. februar klokken 12:00.

Påmelding til lagkonkurransene, herunder stafett langrenn og laghopp, må sendes inn senest 13. februar klokken 18:00. Det er ikke krav til lagoppsett på påmeldingen, dette gjøres under det første lagmøtet under selve arrangementet, og kan endres ved eventuell sykdom eller skader som påvirker oppsettet.

Startnummer og brikker

Alle startnumre og brikker utleveres til hver krets på lagledermøtene for etterfølgende dags øvelser. Husk at alle løpere må benytte egen EMIT-brikke. Denne kan leies for 30 kroner per øvelse dersom den er glemt hjemme. Tapte leiebrikker må erstattes av klubben som leier, dette koster 600 kroner og vil bli fakturert sammen med startkontingent. Vi anbefaler at hver krets eller klubb utnevner en ansvarlig for å følge opp at alle brikker blir tatt med og samlet inn igjen etter hvert renn.

Annen informasjon

Smøreboder

Bestilling av smøreboder må gjøres senest en uke før arrangementet starter. Det vil bli satt opp 40 boder hvor hver krets vil få reservert en bod hver, og resterende bookes etter første mann til mølla prinsippet. Nøkler til smøreboder kan hentes på rennkontoret og leveres tilbake på samme sted. Strøm og avtrekksvifte er tilgjengelig i hver bod.

Skilisens

Samtlige deltagere må ha gyldig skilisens i henhold til Norges Skiforbunds regler. Det vil bli gjennomført sporadiske kontroller av lisenser under påmelding. Løpere uten lisens vil automatisk diskvalifiseres fra hele arrangementet, både individuelle og lagkonkurranser.

Offisiell informasjonskanal

Websiden vil som nevnt fungere som offisiell informasjonskanal både før, under og etter arrangementet. Vennligst påse at noen fra hver klubb er oppdatert på informasjonen som legges ut. Det vil være egen sider med informasjon om løyper/bakker, premiering, resultater, overnatting og transport, samt litt informasjon om Trondheim by for besøkende deltagere.

Program – endringer kan forekomme

Torsdag 17. februar:

Åpen trening for langrenn, kombinert og langrennscross fra kl. 10

Fredag 18. februar:

10-15 – Langrenn fri teknikk for alle klasser, 5 og 7,5 km

10-13 – Offisiell trening hopp/kombinert K-60 3 omganger

13:00 – Lagledermøte Hopp kl 13.00 i klubbhuset ved hoppbakken

16:00 – Laghopp (prøveomgang)

Lørdag 19. februar:

09:00 – Sprint klassisk

10:30 – Spesielt hopp (prøveomgang)

11:00 – Langrennscross klassisk

14:30 – Premieutdeling laghopp og individuelt hopp

15:30 – Lagledermøte kombinert

19:00 – Premieutdeling i Trondheim spektrum

Søndag 20. februar:

09:30 – Kombinert hopp (prøveomgang)

10:00 – Stafett jenter – 4×3,75 km, 2 x klassisk teknikk + 2 x fri teknikk

11:40 – Kombinert langrenn

12:30 – Stafett gutter – 4×5 km, 2 x klassisk teknikk + 2 x fri teknikk

Privacy Policy