Hlr2011.com

Granåsen skisenter

Granåsen skisenter er Trondheims hovedarena for vinteridrett, knyttet til skihopping, kombinert, langrenn og skiskyting. Anleggene i Granåsen ble bygd i forbindelse med ski-VM i 1997, og brukes nå også til verdenscuprenn. Hoppanlegget kan brukes sommer som vinter, og varierer fra alt til internasjonale, nasjonale og lokale konkurranser, trening og oppvisninger. Anlegget kan også nyttes for større konserter I tillegg brukes anlegget som startpunkt for turer i de mange skiløypene i området, og er spesielt populært for skoler og barnehager i regionen.

Skianlegget

Løypekartet for Granåsen består av 6 løyper på henholdsvis 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.3 og 4.0 kilometer. Under følger en oversikt over høydeforskjell og total stigning for hver løype. Løypekart med stigningsprofil vil bli distribuert ut til hver krets i god tid før arrangementet starter.

Løype                          Total lengde                Høydeforskjell             Total stigning

Oransje 1.5 km           1501 meter                  29.7 meter                   42.7 meter

Rød 2.0 km                 2034 meter                  43.9 meter                   59.6 meter

Grønn 2.5 km             2540 meter                  47.0 meter                   75.0 meter

Gul 3.0 km                  3029 meter                  46.9 meter                   116.1 meter

Blå 3,3 km                   3450 meter                  61.4 meter                   139.0 meter

Brun 4.0 km                4082 meter                  61.4 meter                   165.3 meter

Område for glitest og oppvarming

Både smøreområde, glitest og oppvarmingsområde befinner seg i den nordlige delen av anlegget. Smøreområdet finner man mellom standplass og parkeringsområdet, mens glitester og oppvarming kan gjennomføres i den oppkjørte løype som befinner seg overfor parkeringsplassen. Alt skal være merket under hele arrangementet, og dette vil også bli gjennomgått under det første lagmøtet under Hovedlandsrennet.

For smørere kan det være verdt å nevne at Granåsen skistadion ligger i ei kuldegrop der det pga terrengformasjoner og sol-/skyggeforhold ofte er kaldere enn i nærliggende områder. De grankledde åsene rundt stadion og hoppbakkene gir naturlig vindskjerming.

Skiskyting

Anlegget for skiskyting benytter samme løyper som langrenn, i tillegg til standplass nord på anlegget, med totalt 30 standplasser. Da dette ikke er relevant for Hovedlandsrennet, vil vi ikke gå nærmere inn i detalj.

Rulleskiløype

Selv om dette heller ikke er så relevant for Hovedlandsrennet, kan det nevnes at Granåsen skianlegg har en egen asfaltert rulleskiløype tilgjengelig på sommeren. Denne er for tiden på 2,5 kilometer, men utvides hvert år og skal til slutt bli på hele 13 kilometer.

Hoppanlegget

Hoppanlegget, som er nylig restaurert, består av to hoppbakker med størrelse K124 (HS140) og K90 (HS105). Det gamle anlegget bestod opprinnelig av tre bakker, men K80 er nå revet, og det er kun K65 og K38 som fortsatt er i bruk. Alle hoppkonkurranser under Hovedlandsrennet vil benytte hoppbakken K65.  Til de største bakkene er det etablert egen skiheis for utøvere inklusiv utstyr (hoppski).

Andre fasiliteter

Granåsen har også et konferansesenter, dette vil primært bli benyttet til lagledermøter, administrasjon og noe presseaktivitet under Hovedlandsrennet. Alle med gyldig akkreditering under arrangementet vil ha adgang til konferansesenteret.

Parkeringsområdet skal kunne håndtere alle kjøretøy som er beregnet for arrangementet. Det vil være dedikerte parkeringsvakter som anviser plasser til alle, følg instruksjoner fra disse for en god trafikkflyt. Det vil være egne oppmerkede plasser for busser. Vi oppfordrer til samkjøring under arrangementet.

Sparebank 1-hytta vil ha utvidet åpningstid under Hovedlandsrennet, her selges kaffe, te, brus, vafler etc. Der er det barnestoler for de minste og stort fint stellerom.

Privacy Policy